Wykonywany zawód:  nauczyciel akademicki, pracownik naukowy
Stanowisko:  adiunkt w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej
Obszar zainteresowań naukowych:  mechanika ciała stałego, wieloosiowe zmęczenie materiałów, wpływ obciążenia średniego na trwałość zmęczeniową materiału
Zajęcia dydaktyczne:  mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska, metody numeryczne w mechanice, trwałość maszyn, mechatronika

Praca naukowa i badawcza

Dyplom magisterski:  "Weryfikacja doświadczalna wybranych modeli wieloosiowegp zmęczenia tworzyw konstrukcyjnych", Politechnika Opolska, 1993 r.
Doktorat:  Badanie wpływu parametrów obciążenia i geometrii karbu na trwałość przy zmiennym zginaniu i skręcaniu, Politechnika Opolska, 2001 r.
Stanowisko:  adiunkt w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej
Obszar zainteresowań naukowych:  mechanika ciała stałego, wieloosiowe zmęczenie materiałów, wpływ obciążenia średniego na trwałość zmęczeniową materiału
Moja praca naukowa w Katedrze Mechaniki i PKM obejmuje zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej materiału, zwłaszcza w warunkach obciążeń złożonych. Coraz doskonalsze metody badawcze i symulacyjne pozwalają na lepsze rozpoznanie zachowania się materiału poddanego wieloosiowemu zmęczeniu. Najnowsze wyniki analiz i badań pozwoliły na rozwój modeli matematycznych opisujących trwałość zmęczeniową materiałów i elementów maszyn opartrych na energii odkształcenia kumulowanej w materiale i wywołującej uszkodzenia zmęczeniowe. Warunki obciążenia rzeczywistych konstrukcji wprowadzają wiele dodatkowych czynników wpływających na przebieg procesów kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych. Może to być np. karb jako czynnik spiętrzający naprężenia w jego okolicy czy też obciążenie średnie, które w zasadniczy sposób może obniżać wartości dopuszczalne obciążenia zmiennego. Wpływ obciążenia średniego na zmęczeniowe zachowanie się materiału jest tematem moich prac badawczych i był głównym obszarem badań w mojej pracy doktorskiej. Wykaz publikacji prezentujących wyniki badań i opracowania dostępny jest w Menu Publikacje
Poniżej dostępne są publikace (format PDF) prezentujące obszar zainteresowań i pracy badawczej:
Wytrzymałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnejw warunkach obciążeń niesymetrycznych
Fatigue life of constructions steels calculated with the energetic parameter including mean stress effect