Rok akad. 2017/2018, semestr letni


ELEMENTY ANALIZY OBRAZU

Elementy systemu wizyjnego. Akwizycja obrazu w LabVIEW
Konfiguracja systemu
ROI. Wykrywanie krawędzi | Płytka | Wzorzec |


Analiza obrazu: L01 | mzgs_1.jpg |
Analiza obrazu: L02 | mzgs_analiza.jpg |
Analiza obrazu: L03 | l03cal.png | l03obj.png |
Analiza obrazu: L04 | Materiały do zadania |
Analiza obrazu: L05 | Obraz |
Analiza obrazu: L06 | Pakiet obrazów ZIP |
Analiza obrazu: L07 | Pakiet obrazów ZIP |
Analiza obrazu: L08 | obiekt | wzorzec |


| Szablon sprawozdania |

Dodatkowe materiały: Cezary Bołdak, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów


MODELOWANIE i SYMULACJA

Modelowanie. Rozązywanie równań różniczkowych metodą schematu operacyjnego. | Przykład (plik VI) |
Przekształcenie Laplace'a. Transmitancja.Model transmitancyjny. | Przykład (plik VI) |
Model w przestrzeni stanów.
Algebra bloków - wyznaczanie transitancji zastępczej układu.
Model numeryczny silnika prądu stałego.

L1: Moduł LabVIEW/Simmulation | Plik VI |
L2: Metoda schematu operacyjnego
L3: Model transmitancyjny
L4: Model silnika prądu stałego
L4: Ukłd regulacji z reg. PID


PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA

Formatka projektu
ZADANIA PROJEKTOWE


LabVIEW materiały dydaktyczne

Wprowadzenie | cw_01.vi | przeplyw danych.vi
Tworzenie programu
Pętle, wykresy typu Chart
Struktury:Case,Sequence, Formula Node
Wykresy Waveform Graph, XYGraph Będą potrzebne: | Thermometer.vi | Convert C to F.vi | Read Voltage.vi |
Express VI - szybkie tworzenie programu przetwarzania danych
Property node (Własności węzłów), Local variable (Zmienne lokalne) | property_node_ex_1 | property_node_ex_2 | property_node_ex_3 |
Array - wektory i tablice
Enkoder przyrostowy - programowanie


Ćwiczenie 1 | Plik vi |
Zadanie 2 | Instrukcja |
Wyznaczanie równana regresji liniowej
Graficzna prezentacja danych
Tablice: "Śledzenie" danych wokół maksimum
DAQmx: Pomiar sygnału napięciowego
ai_hi-level.vi - Funkcje wysokiego poziomu
Obsługa wyjść cyfrowych PCI 6221 | DIO Line | DIO Port |
Programowanie wejść licznikowych | Plik VI |
Zadanie DAQmx
Zadanie zaliczeniowe