Rok akad. 2017/2018, semestr zimowy


MECHATRONIKA

Wykłady:
Wprowadzenie
Opis systemu mechatronicznego
Aktoryka cz.1
Aktoryka cz.2
Sensoryka
Przetwarzanie sygnałów
Charakterystyki obiektów
Elementy układu regulacji
Regulatory
Stabilność układu

Laboratorium:
Lab. 1: Badanie czujnika LVDT
Lab. 2: Instrukcja | Program
Lab. 3: Prezentacja
Lab. 4: Instrukcja | Program
Lab. 5: Instrukcja | Program
Lab. 6: Instrukcja
Lab. 7: Instrukcja | Program

Materiały do ćwiczeń rachunkowych:
Przekształcenie Laplace'a


LabVIEW materiały dydaktyczne

Wprowadzenie | cw_01.vi | przeplyw danych.vi
Tworzenie programu
Pętle, wykresy typu Chart
Struktury:Case,Sequence, Formula Node
Wykresy Waveform Graph, XYGraph Będą potrzebne: | Thermometer.vi | Convert C to F.vi | Read Voltage.vi |
Express VI - szybkie tworzenie programu przetwarzania danych
Property node (Własności węzłów), Local variable (Zmienne lokalne) | property_node_ex_1 | property_node_ex_2 | property_node_ex_3 |
Array - wektory i tablice
Enkoder przyrostowy - programowanie


Ćwiczenie 1 | Plik vi |
Zadanie 2 | Instrukcja |
Wyznaczanie równana regresji liniowej
Graficzna prezentacja danych
Tablice: "Śledzenie" danych wokół maksimum
DAQmx: Pomiar sygnału napięciowego
ai_hi-level.vi - Funkcje wysokiego poziomu
Obsługa wyjść cyfrowych PCI 6221 | DIO Line | DIO Port |
Programowanie wejść licznikowych | Plik VI |
Zadanie DAQmx


Komputerowe wspomaganie eksperymentu

Pomiar sygnału napięciowego | Plik vi |
Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.
Moduły USB. Konfiguracja pomiaru odkształceń za pomocą tensometrii elektrooporowej.
Enkodery. Akwizycja sygnału.
Środowisko Signal Express
Signal Express - tworzenie skryptu

Lab.1: Pomiar sygnału napięciowego
Lab.2: Analiza widma sygnału | Plik vi |
Lab.3: Analiza drgań belki utwierdzonej | Plik danych kwe_03.txt |
Lab.4: Wyznaczanie kierunków głównych i naprężeń głównych | belka.vi |
Lab.5: Signal Express - enkoder przyrostowy


Praca przejściowa

Formatka projektu
Zadania projektowe
Zgrzewarka