Rok akad. 2016/2017, semestr letni


ELEMENTY ANALIZY OBRAZU

Elementy systemu wizyjnego. Akwizycja obrazu w LabVIEW
Konfiguracja systemu
ROI. Wykrywanie krawędzi | Płytka | Wzorzec |


Analiza obrazu: L01 | mzgs_1.jpg |
Analiza obrazu: L02 | 01.jpg | dane |
Analiza obrazu: L03 | l03cal.png | l03obj.png |
Analiza obrazu: L04 | Materiały do zadania |
Analiza obrazu: L05 | Obraz |
Analiza obrazu: L06 | Pakiet obrazów ZIP |


Dodatkowe materiały: Cezary Bołdak, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów


PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA

Wprowadzenie | Formatka projektu: DOC |
Zadanie 1 - prezentacja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Generacja sygnału f. Waveform | Plik VI |
Moduł LabVIEW/Simmulation | Plik VI |
Zadanie 2: | Grupa 1 | Grupa 2 |
Przetwarzanie wyników symulacji | Plik VI |


MODELOWANIE i SYMULACJA

Modelowanie. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą schematu operacyjnego. | Przykład (plik VI) |
Przekształcenie Laplace'a. Transmitancja.Model transmitancyjny. | Przykład (plik VI) |

L1: Moduł LabVIEW/Simmulation | Plik VI |
L2: Metoda schematu operacyjnego