Rok akad. 2017/2018, semestr letni


ELEMENTY ANALIZY OBRAZU

Elementy systemu wizyjnego. Akwizycja obrazu w LabVIEW


Analiza obrazu: L01 | mzgs_1.jpg |
Analiza obrazu: L02 | mzgs_analiza.jpg |
Analiza obrazu: L03 | l03cal.png | l03obj.png |


Dodatkowe materiały: Cezary Bołdak, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów


PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA

Formatka projektu
ZADANIA PROJEKTOWE


LabVIEW materiały dydaktyczne

Wprowadzenie | cw_01.vi | przeplyw danych.vi
Tworzenie programu
Pętle, wykresy typu Chart
Struktury:Case,Sequence, Formula Node
Wykresy Waveform Graph, XYGraph Będą potrzebne: | Thermometer.vi | Convert C to F.vi | Read Voltage.vi |
Express VI - szybkie tworzenie programu przetwarzania danych
Property node (Własności węzłów), Local variable (Zmienne lokalne) | property_node_ex_1 | property_node_ex_2 | property_node_ex_3 |
Array - wektory i tablice
Enkoder przyrostowy - programowanie


Ćwiczenie 1 | Plik vi |
Zadanie 2 | Instrukcja |
Wyznaczanie równana regresji liniowej
Graficzna prezentacja danych
Tablice: "Śledzenie" danych wokół maksimum
DAQmx: Pomiar sygnału napięciowego
ai_hi-level.vi - Funkcje wysokiego poziomu
Obsługa wyjść cyfrowych PCI 6221 | DIO Line | DIO Port |
Programowanie wejść licznikowych | Plik VI |
Zadanie DAQmx
Zadanie zaliczeniowe